Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bảo mật hệ thống mạng part 15 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hệ thống, hoặc các trang web vật lý. Có một khả năng thực tế rằng điều này có thể xảy ra. Hành động để loại bỏ các lỗ hổng này là khuyến khích. L Cao Lỗ hổng này đặt ra một mối nguy hiểm thực sự cho sự bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn có, và / hoặc trách nhiệm của các thông tin, hệ thống của tổ chức, hoặc các trang web vật lý.