Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download A History of Modern Computing ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

As I was completing the manuscript for the first edition of A History of Modern Computing, I found myself anxiously looking over my shoulder, worrying that some new development in computing would render what I had just written obsolete. My concern was well grounded: as I was writing the final chapter, at least one event occurred that threatened to upset the narrative structure I had erected.