Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download MÃ HÓA & BẢO MẬT MẠNG ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Các thuật ngữ cơ bản (Basic Terminology) + plaintext : thông điệp gốc (original message ) + Ciphertext : thông điệp mã hóa ( coded message ) + cipher : algorithm for transforming plaintext to ciphertext + key : info used in cipher known only to sender/receiver + encipher (encrypt) : converting plaintext to ciphertext + decipher (decrypt) : recovering ciphertext from plaintext + cryptography : study of encryption principles/methods + cryptanalysis (codebreaking) : the study of principles/ methods of deciphering ciphertext without knowing key + cryptology : lĩnh vực nghiên cứu của cả cryptography và cryptanalysis