Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Laptops FOR DUMmIES phần 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sau khi PC Card được chèn vào và thiết lập đúng, bạn có thể sử dụng các tính năng của nó. Trong thực tế, bạn có thể giữ thẻ bên trong máy tính của bạn miễn là bạn cần những tính năng. Lưu ý rằng một số thẻ treo ra khỏi khe cắm PC Card một chút.