Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kinh tế Việt Nam trước bước ngoặt gia nhập WTO ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Cùng với những điều chỉnh tích cực về mặt chính trị, xã hội trên toàn hành tinh, nhìn chung nền kinh tế thế giới vẫn phát triển theo huớng lạc quan cả về mức tăng truởng cho đến thuơng mại và đầu tu trực tiếp nuớc ngoài. Trên các sách báo kinh tế và một loạt các báo cáo mới nhất của các cơ quan kinh tế quốc tế, đặc biệt là báo cáo của IMF, cho thấy cục diện mới của trật tự kinh tế thế giới cũng nhu những xu thế phát triển của nó trong năm 2006. Nhiều nghiên cứu cho rằng, đặc trung cho nền kinh tế thế giới năm 2006 là làn sóng mới hội nhập kinh tế khu vực đang phát triển nhanh chóng, cao trào mới về sáp nhập công ty xuyên quốc gia đang hình thành, việc Đông á và Nam á dần dần trở thành cực tăng truởng mới của nền kinh tế thế giới và tầm quan trọng nổi bật của mậu dịch Nam – Nam cũng nhu sự biến đổi về mô hình mậu dịch. Hay nói khác đi, đó là cao trào hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, quá trình toàn cầu hoá kinh tế quốc tế với sự mở rộng kinh tế của nuớc Mỹ và những điểm sáng về tăng truởng của các nuớc mới nổi nhuTrung Quốc và ấn Độ.