Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ĐỀ THI HỌC KÌ 1 Năm học 2009 – 2010 Môn TOÁN Lớp 11: Đề số 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Câu 1: (4 điểm) 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức y = sin2x - 3cos2x -1. 2) Giải các phương trình sau: a) 2sinx + 3= 0 b) 4sin2 x 23sin2x cos2 x 0 - - = c) x x x x sin ccooss2(7p ) 2(1 sin ) = + + + Câu 2: (3 điểm) 1) Trên một kệ sách có 12 quyển sách khác nhau, gồm 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện tranh và 2 quyển truyện cổ tích. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển từ kệ sách. a) Tính xác suất để lấy được 3 quyển đôi một khác loại. b) Tính xác suất để lấy được 3 quyển trong đó có đúng 2 quyển cùng một loại.