Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ĐỀ KIÊM̉ TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN – KHỐI 11 Trường THPT Chuyên Lê H ồng Phong ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Câu 1. Giải các phương trình sau: a) tan2x + cotx = 4cos2x b) (1 2cos x)(1 cos x) 1 (1 2cos x).sin x - + = + . Câu 2. a) Cho tập hợp X = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt mà tổng của 3 chữ số là một số lẻ. b) Gieo một con súc sắc cân đối liên tiếp 5 lần độc lập. Tính xác suất để trong 5 lần gieo có đúng 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm. c) Tính tổng : T = 0 1 2 24 25 C50 -C50 + C50 -....+C50 -C50