Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download BÀI 10: EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 10: common ways to count (cách đọc số thông thường) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Bà White xin vào làm việc tại một khách sạn. Ông giám đốc khách sạn phỏng vấn bà và ghi chép lại những điểm cần thiết. MANAGER: Mrs. WHITE: MANAGER: Mrs. WHITE: MANAGER: Mrs. WHITE: MANAGER: And... um… What's your date of birth, Mrs. White? The eleventh of October, 1951. The eleventh of October, 1951. Fine, and your address, Mrs. White? It's 73 Hay Street, Brighton. 73 Hay Street, Brighton. And what's your phone number? 663 9975. 663 9975. Good! Part 2 - VOCABULARY (từ vựng) Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa. Australia Day [ ɔs'treiljə dei ]