Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kinh nghiệm quản lý an toàn thông tin hiệu quả. ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Kinh nghiệm quản lý an toàn thông tin hiệu quả .Giới thiệu Những kinh nghiệm trình bày trong bài viết này được đúc kết qua những công việc thực tế mà tôi đã từng thực hiện tại một công ty thế chấp tài sản. Công ty bao gồm các chi nhánh văn phòng và các ngân hàng điện tử, ngân hàng trực tuyến. Với cương vị là người phụ trách về an toàn thông tin trong công ty việc đầu tiên tôi cần phải làm là vấn đề an toàn, bảo mật xuyên suốt công ty. Công ty thế chấp tài sản và tất cả các hệ thống của nó phải được quản lý dưới cùng một tiêu chuẩn về bảo mật dùng trong ngân hàng.