Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

/ Tổng quan về văn hoá ứng xử giao tiếp ở Việt Nam:Văn hoá giao tiếp của người Việt Nam bao gồm những đặc điểm sau: ·Vừa cởi mở, vừa rụt rè; ·Xử sự nặng nề về tình cảm hơn là lý trí; ·Trọng danh dự thái quá tới mức trở thành một bệnh sĩ diện hão; ·Giữ ý trong giao tiếp; ·Thiếu tính quyết đoán. Bắt nguồn từ “Văn minh lúa nước” bao đời nay, những phẩm chất nổi trội về văn hoá trong con người Việt Nam là: ·Khả năng đối phó rất linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo; ·Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách; ·Giản dị, chất phác, ưa đơn giản, ghét cầu kỳ xa hoa; ·Tấm lòng rộng mở và giàu cảm xúc lãng mạn; ·Cần cù, chịu thương, chịu