Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Nhà sáng chế tạo nên sự phồn thịnh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Thời cận đại, châu Âu vươn được lên đỉnh cao một phần là nhờ công lao của những nhà sáng chế, phát minh, những người nhiều khi bị coi là lập dị nhưng lại dám nghĩ, dám làm, tạo ra cái mới thay vì bắt chước, dập khuôn, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Chiến tranh là cha đẻ của mọi vật và là mẹ đẻ của phần lớn sáng chế phát minh. Trong những trận đánh lớn của lịch sử thế giới, đội quân được trang bị công nghệ chiến tranh theo kiểu dập khuôn, bắt chước đơn thuần không thể giành thắng lợi trước kẻ thù cũng có trang bị tương tự. Muốn chiếm được các thành phố hay thôn tính các quốc gia