Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Mời hợp tác khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực môi trường ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Với hệ thống xử lý này, nước sử dụng trong gia đình sau khi thải ra được xử lý và sử dụng lại. Nước được sử dụng lại tuy không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh nước cấp sinh hoạt nhưng có thể sử dụng lại cho mục đích xả thải bồn cầu, tưới cây, rửa xe... Các hệ thống xử lý nước thải hiện nay chủ yếu phục vụ xử lý nước thải từ các nhà máy, công xưởng lớn, các khu dân cư tập trung. Đó là các hệ thống có công suất lớn với dây truyền công nghệ phức tạp, trị giá hàng trăm triệu. Và dĩ nhiên không thể sự dụng hệ thống này cho việc xử lý nước thải sinh hoạt của một hộ gia đình nào đó.