Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Data Manager 6.0 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Số 1 – Transfer: Chuyển đổi dữ liệu hai chiều giữa cây đàn WK-7500 và Máy tính. Tại đây ta có thể chọn Tone, Drawbar Organ, DSP, Rhythm, Song Sequencer, Music Preset, Registration để chép qua lại giữa đàn và máy tính. – Package Edit: Chỉnh sửa các gói dữ liệu. Sau khi chỉnh sửa xong ta có thể lưu lại thành file để sử dụng về sau. Sẽ có đuôi là *.PK7