Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

GT là sự trao đổi, tiếp xúc với nhau, sự giao lưu tình cảm, tư tưởng; - GT là một quá trình hai chiều, hoạt dộng làm cho hai bên cùng chấp nhận một cái gì là chung; - Ngôn ngữ là cụng cụ của GT.a. Trong đời sống xã hội - GT là công cụ hay phương tiện để đời sống xã hội được vận hành b. Giao tiếp trong hành chính - GT để quản lý và học hỏi lẫn nhau; - GT đối với cấp trên: để quản lý, chỉ đạo, điều hành; - GT đối với cấp dưới: để xin ý kiến, để chấp hành; - GT có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của công việc.