Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Writing your doctoral dissertation - part 8 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Cuốn sách này phục vụ như một hướng dẫn thực tế cho sinh viên tiến bộ trong việc lập kế hoạch, văn bản, và bảo vệ luận văn của họ. Khi học sinh tìm hiểu các quy tắc của chương trình, họ thường xuyên gọi Bản tin trường đại học hoặc nói với cố vấn của họ. Đây là tài liệu hướng dẫn rõ ràng, chi tiết về những gì xảy ra trong một chương trình luận văn tiến sĩ