Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download CÁCH KHAI THÁC Ý ĐỂ VIẾT BÀI LUẬN HIỆU QUẢ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1) Hình thành ý tưởng độc đáo: Tìm ý là một quá trình suy nghĩ có lập luận (critical thinking) để có thể hiểu thấu đáo những gì còn ẩn chứa bên trong đề tài (topic). Giả sử bạn đã nghiên cứu đề tài tương đối kỹ, và giờ đây bạn đã có một nền tảng vững chắc các khái niệm mà bạn sẽ sử dụng trong bài viết của mình. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là “đứng trên vai” các học giả mà bạn đã tìm hiểu và tìm ra một cái gì thật độc đáo để viết. Chúng ta không thể “nhai lại” những gì họ đã nói. Bạn phải vượt qua họ và đề xuất được một ý tưởng mới mẻ.