Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Phrase_Cụm từ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Một số nhận xét chung Trong tiếng việt nếu động từ trước cho phép theo sau cụm [vì đã] thì nó dùng for ví dụ sorry : xin lỗi trong tiếng việt ta thấy từ xin lỗi vì đã có nghĩa nên giới từ đi theo sau nếu có sẽ là for nếu động từ trước cho phép sau nó có cụm [với] thì giới từ đi trước nếu có thường là to . To – about ở đây dịch là [cho/với ... về]