Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 4 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Chương 4: Giám sát và đánh giá đa dạng sinh học Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều tra giám sát và đánh giá đa dạng sinh học. Mục tiêu: Sau khi học xong ch-ơng này sinh viên có khả năng: • Tham gia phân tích xác định nhu cầu và lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học.