Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Teaching English through English - Dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Teaching English through English is a practical training course for teachers or intending teaching English as a second or foreign language. It is designed to give them practice effective use of classroom English and to extend their language teaching skills and techniques, with the aim of helping their students learn to сcommunicate successfully in English. It can be used on teacher training courses and as a reference book for teachers to use on their own. It is suitable for both native and non-native speaker teacher.