Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bí quyết viết quảng cáo ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Bạn không thể trở thành một copywriter nếu không nghiên cứu về đặc tính con người. Trong vai trò là một khách hàng, bạn sẽ không có động cơ đưa ra một quyết định chọn lựa nếu một quảng cáo sản phẩm không khiến bạn tò mò. John Caples - người viết quảng cáo nổi tiếng nhất mọi thời đại. Một câu hỏi cũ nhưng rất quan trọng với khách hàng: “Có cái gì trong đó dành cho tôi không?”. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn phải có điều gì đó mà khách hàng cảm thấy thuyết phục.