Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Các tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhóm ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hiện nay, khả năng làm việc nhóm được khá nhiều công ty và tổ chức quan tâm và đặt thành tiêu chuẩn cho các ứng viên. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn để đánh giá một cách toàn diện về khả năng làm việc nhóm vẫn chưa được thống nhất. Trong khuôn khổ của bài viết này, Vietnamlearning xin giới thiệu với các bạn 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc theo nhóm do tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn việc làm ở Massachuset tạm thời đưa ra.