Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Nâng cao năng lực cao su tiểu điền ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Trồng bầu thay cho tum trần Trồng bầu có nhiều ưu điểm như tỷ lệ sống cao, vườn cây đồng đều, số cây đạt tiêu chuẩn cạo mủ cao và sớm hơn so với tum trần là 10 tháng. Hiện nay, các công ty cao su thuộc Tổng Công ty sử dụng hoàn toàn cây bầu trong trồng mới.