Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo trình Thực tập vật lý đại cương A1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tài liệu tham khảo chuyên ngành vật lý - Thực tập vật lý đại cương A1. Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm, hầu hết các định luật vật lý được thiết lập bằng con đường thực nghiệm. Mặt khác, những định luật được xây dựng từ lý thuyết thuần tuý chỉ có ý nghĩa khi đã được thực nghiệm kiểm nghiệm.