Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Dựng quan hệ với giới truyền thông ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hầu hết các ông chủ đều đồng ý rằng tiếp thị hình ảnh công ty là một ý tưởng thông minh. Tuy nhiên, lại có rất ít người hiểu và tận dụng một công cụ hữu hiệu lại tốn ít tiền đó là giới truyền thông. Giới truyền thông cần những nguồn thông tin để có thể làm việc. Để trở thành một chuyên gia cung cấp thông tin cho giới truyền thông là một cách hay để nâng cao tầm nhìn, sự tín nhiệm, cùng với đó là khả năng diễn thuyết những ý tưởng của bạn. Và khi những ý kiến đóng góp của bạn thực sự có giá trị liên quan đến xu hướng, sản phẩm, dịch vụ, kiến thức của bạn sẽ được thể hiện hết mức. Điều này có sức ảnh hưởng lớn hơn cả những chiến lược quảng cáo đắt tiền.