Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chương 5. Cây trồng chuyển gen ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Phương pháp chuyển gen ở thực vật 1.1. Một số nguyên tắc sinh học của việc chuyển gen 1.2. Phản ứng của tế bào với quá trình chuyển gen 2. Các phương pháp chuyển gen 2.1. Chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium 2.2. Chuyển gen bằng súng bắn gen 2.3. Chuyển gen vào protoplast 2.4. Chuyển gen bằng vi tiêm 2.5 Các phương pháp khác Phương pháp chuyển gen ở thực vật 1.1. Một số nguyên tắc sinh học của việc chuyển gen • Không phải tất cả các tế bào trong cơ thể đều có tính toàn năng. • Các cây khác nhau có khả năng phản ứng không giống nhau đối với sự xâm nhập của gen lạ