Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tiểu thư ống trúc - tập 10 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

ác phẩm dựa theo truyền thuyết Công chúa ống tre của Nhật ( chắc mọi người biết rồi nhở . Tại đảo Kabuchi-jimah – hòn đảo của công chúa ống Tre , 10 đứa trẻ được nuôi dưỡng để trở thành vật tế thần . Sau khi biết được sự việc đó , 10 đứa trẻ ấy bỏ trốn khỏi đảo . Sau này , họ quay về hòn đảo ấy trong tiền thức dưới sự săn đuổi của các chủ thể bệnh tật cần họ – các bản thể hy sinh bộ phận thay thế nhưng sau một loạt thay đổi , tri thức của các bản thể lại nổi dậy . Và họ trở thành những kẻ quyền lực và nổi tiếng thống trị thế giới cùng một mục đích – … mặt trăng .