Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bạn sử dụng thời gian của người khác như thế nào? ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những điều khá buồn cười (nhưng thú vị) trong việc quản lý thời gian của bản thân và quản lý thời gian của người khác (nhân viên dưới quyền chẳng hạn). Định luật Parkinson C. Northcote Parkinson, nhà văn và sử học người Anh, đưa ra định luật Parkinson như sau: Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó. (Work expands so as to fill the time available for its completion). Bất kỳ ai có bạn gái cũng hiểu được định luật này đúng đắn thế nào. Ví dụ, một lần tôi và bạn gái cùng đi xem phim. Chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu xuất chiếu, trong khi từ nhà bạn gái tôi đến rạp chiếu cũng đã mất 25 phút. Vì vậy chỉ có 5 phút để bạn gái tôi sửa soạn để ra đường. Lần