Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download BASIC ENGLISH GRAMMAR 2 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This two-book series was written specifically for English language learners and covers all the basic grammar topics for beginners. Contains clear and concise explanations of the rules and illustrates them with numerous examples. The “Did You Know?” and “Grammar Help” notes add further to the understanding of basic grammar. These books will give English language learners a clear understanding of core grammar skills and help lay a strong foundation for good English. Each book includes 150-pages plus of grammar examples and instruction.