Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Firsst Certifficate Skills Read and Wrrite Paper 1 and 2 with answer key ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Read and Write has been specially written for students studying for the cambridge first certificate examination.More specifically, it aims yo give practice in the skill and language needed in the reading comprehension paper 1 and composition paper 2 of the exmination.It is ideally suited for use with a full first certificate course, bit it equally useful for the general post - intermediate student