Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Building grammar skill for the toefl ibt ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Grammatically speaking , is sentence is a group of word that has a subject and predicate. More importanly, however, a sentence is an expression of an idea. Setencess can by want word long or one word long or one paragraph - long - the only true common elemen is that he listener get information.All sentences in English are constructed he same way.