Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Focus on advanced english C.A.E teacher's book 4 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

The vocabulary component of the course is designed to develop students' awareness and ability across a wide range of vocabulary skills. The first section focuses on effective dictionary skills, as a key foundation for further vocabulary development. Subsequent sections feature a variety of topic vocabulary and idioms, and there are also three separate strands which run throughout the book: word formation (including word families, collocation and phrasal verbs).