Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Focus on advanced english C.A.E part 15 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This focuses mafnly on vocabulary: you choose the best answer in each case from four options to fill in 15 gaps in a short text See pages 195 and 221. This focuses mainly on grammar and here there 3^re no multiple choice answers to help you. You have to fill in 15 gaps in a short text with one word See pages 184 and 208.