Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download CÂU GIÁN TIẾP - REPORTED SPEECH ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

CÂU GIÁN TIẾP - REPORTED SPEECH Ta dùng says khi nói về ngôi thứ ba số ít. Michelle says she doesn’t eat meat. ANNE Steve says he knows my brother. Ngôi thứ nhất là I hoặc we. Dùng say với ngôi thứ nhất. I say that meat is good for you. We say that you should eat healthy foods.