Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hướng dẫn sử dụng phần mềm Camstudio 2.0 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

.Hướng dẫn quay phim màn hình Camstudio 2.0. Trước tiên nhấp chuột vào Files có tên là Camstudio 2.0 khởi động chương trình CamStudio20. Chọn thư mục chức Files Camstudio 2.0 Giao diện của chương trình là: Các nút tùy chọn của chương trình: - Record ( vào nút này. ): chương trình sẽ bắt đầu quay màn hình khi bạn nhấn - Pause( ): Trong quá trình quay phim màn hình, nếu bạn muốn tạm ngừng do có những lý do khác nhau, bạn có thể nhấn nút này để tạm ngừng ghi hình. - Stop ( ): Kết thúc ghi hình. - Loggle view ( ): Dùng để chỉnh giao diện của chương trình. Click vào đây sẽ giúp thu gọn giao diện của chương trình. - Screen Annotainons ( ): Click vào đây, bạn có thể đưa ra một danh sách các bong bóng hộp thoại (thường thấy trong truyền hình),