Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Phát hiện và xử lý sớm các dấu hiệu bất thường khi mang thai và sau khi sinh ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Mang thai và sinh đẻ là một quá trình tự nhiên của con ngưòi để bảo tồn nòi giống. Mặc dù là quá trình tự nhiên nhưng thực tế cho thấy, có nhiều dấu hiệu bất thường nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ và con xảy ra trong khi mang thai và sau khi sinh. Tuy nhiên, các bà mẹ có thể phòng tránh được các nguy hiểm đó nếu họ được cung cấp các kiến thức cơ bản về các dấu hiệu bất thường xảy ra trong khi mang thai, sau khi sinh, và hướng xử trí.