Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chapter 20 - The Presence Service in the IMS ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Chapter 19 gave an overview of the presence service on the Internet, as defined by the IETF. This chapter focuses on the use of the presence service in the IMS. We explore the IMS architecture that supports the presence service and the applicability of presence to the IMS. 3GPP has defined, in 3GPP TS 24.141 [51], a presence service that runs over IMS, but mostly, 3GPP is just maintaining the specification, not actively progressing it.