Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chapter 19 - The Presence Service on the Internet ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Presence is one of those basic services that, day by day, is becoming omnipresent. On the one hand, the presence service is able to provide an extensive customized amount of information about a given user to a set of users. On the other hand, third-party services are able to read and understand presence information, so that the service provided to the user is modified (actually, we should say customized) according to the user’s needs and preferences expressed in the presence information.