Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download The Basics of Networking ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

•As PC became more common, it became obvious one would need to share data and peripherals between them efficiently.Floppy discs could not be the solution. Hence the idea of a network.•The necessities to have one database that many users can access simultaneously made networking very relevant.•Great demand to share devices ( e.g. printer sharing in companies).