Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download The Oxford Guide To English Usage ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

English usage is a subject as wide as the English language itself. By far the greater part of usage, however, raises no ontroversies and poses no problems for native speakers of English, just because it is their natural idiom. Scottish is now the usual adjective; Scotch is restricted to a fairly large number of fixed expressions, e. g. Scotch broth, egg, whisky; Scots is used mainly for the Scottish dialect of English, in the names of regiments, and in Scotsman,.