Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anhwww.facebook.com/tienganhthatdeMAO TU BAT DINH 1/ A ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

A đứng trƯớc một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm. Ví dụ: - a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy) - a university (một trường đại học); a year (một năm) - a European (một người Âu); a one-legged man (một ng-ời thọt chân) 2/ An đứng tr-ớc một nguyên âm hoặc một h câm. Ví dụ: - an egg (một qu. trứng); an ant (một con kiến) - an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ) 3/ An cũng đứng tr-ớc các mẫu tự đặc biệt đọc nh- một nguyên âm. Ví dụ: - an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (một tia X) 4/ A/An có hình thức giống nhau ở tất c. các giống. Ví dụ: - a tiger (một con cọp); a tigress (một con cọp cái) - an uncle (một ông chú); an aunt (một bà dì) 1/ Tr-ớc một danh từ số ít đếm đ-ợc. Ví dụ: - We need