Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2011-2011 MÔN VẬT LÍ 12 CB-NC ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sở gd và đt nghệ an trường thpt ANH SƠN 3 Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2011-2011 MÔN VẬT LÍ 12 CB-NC Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi có 06 trang) Họ, tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40) Mã đề 132 Câu 1: Dòng điện có dạng i = cos100t (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10  và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là A. 9W. B. 5W. C. 7W. D. 10W. Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây. A. Khi chất điểm đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm. B. Khi chất điểm đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại. C. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc