Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Von Hagens đã ướp xác ra sao? ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Von Hagens đã ướp xác ra sao? Plastination là quá trình tương đối đơn giản để bảo tồn thân xác, cho mục đích giảng dạy, giáo dục. Sáng chế Plastic hóa, như nhiều sáng chế mang tính cách mạng khác, rất đơn giản về mặt khái niệm. 1. Mổ và ướp Bước đầu tiên của quá trình là làm ngưng lại sự phân hủy, bằng cách bơm formalin vào xác qua ngả động mạch. Formalin giết sạch vi khuẩn và bằng cơ chế hóa học dừng quá trình phân hủy của mô. Dùng các công cụ mổ để loại bỏ da, mỡ, và các mô liên kết nhằm bộc lộ các cấu trúc giải phẫu riêng lẻ.