Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể được Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5 Bài 3 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ( Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau ) Bài 4 : Số x có bao nhiêu chữ số biết a) x bé hơn 100 b) x đứng liền sau một số có hai chữ số Bài 5 : Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) 4 3 3 4 5 6 7 Bài 6 : Tìm x biết a) x + 12 = 46 87 c) x + 26 = 12 + 17 86 – 21 Bài 7 : Tìm x biết a) x – 17 = 23 = 67 – 49 Bài 8 : Tìm x biết a) 17 – x = 12 26 – x = 67 – 39 Bài 9 : Tìm y biết a) y + 56 = 56 – y X y=7 Xy b) 48 - y = 48 + y b) 72 + 12 – x = 48 b ) x – 15 = 21 + 49 b ) 42 + x = d ) 34 + x = c) x – 34 c) 28 + c) 9 Bài 10 : Điền dấu , = thích