Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( Tiếp theo ) ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

MỤC TIÊU : Giúp HS cũng cố về :  Cộng, trừ nhẩm trong bảng .  Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 .  Tìm số hạng chưa biết trong một tổng, số bị trừ hoặc số trừ chưa biết trong một hiệu khi đã biết các thành phần còn lại .  Giải bài toán về ít hơn .  Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn. Biểu