Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Báo cáo kinh tế thế giới ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999 - 2000, bản thứ 22 trong bộ báo cáo hằng năm này, nói đến cảnh quan phát triển đổi thay của đầu thế kỉ 21. Tư duy về phát triển đã tiến hoá thành một thứ chủ nghĩa thực dụng rộng rãi, nhận thức được rằng phát triển phải đi xa hơn tăng trưởng kinh tế để bao gồm những mục tiêu xã hội quan trọng: tình trạng đói nghèo được giảm bớt, chất lượng cuộc sống được cải thiện, những cơ hội được hưởng một nền giáo dục và y tế tốt đẹp hơn được nâng cao, cùng nhiều thứ khác nữa.