Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tự do hóa lãi suất cần thêm điều kiện đủ ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Người dân, doanh nghiệp, ngân hàng cần phải quen hơn với cung cách làm ăn theo văn hóa thị trường, thuận mua, vừa bán, và phải tuân thủ nguyên tắc thị trường. TS. Cấn Văn Lực – chuyên gia tài chính – ngân hàng cho rằng, tự do hóa lãi suất trong năm nay là rất khó, mà có thể vào một thời điểm thích hợp trong năm tới, nhưng phải tính toán rất kỹ lưỡng về những rủi ro và những điều kiện khác có cho phép hay chưa. Hiện thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhiều, thậm chí nhiều ngân hàng còn dư thanh khoản. Trong khi đó lạm phát và lãi suất cũng giảm mạnh so với năm ngoái.