Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Quản lý bán khống đang ở thế bí ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Nếu không xử lý thì các giao dịch muôn hình vạn trạng ẩn chứa nội dung bán khống sẽ phát sinh nhiều, còn nếu xử phạt lại mang nặng tính quy chụp, không phù hợp với đặc tính thị trường chứng khoán. Tình trạng bán khống chứng khoán đang diễn ra khá công khai, là một thực trạng nhức nhối với cơ quan quản lý, nhưng lại rất khó để có đủ chứng cứ pháp lý ra quyết định xử phạt. Ông Trần Minh Hải – Luật sư về lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng (Công ty luật Basico) cho rằng: Có hai vấn đề ở đây gây ra sự khó khăn trong việc xử phạt ở đây: Thứ nhất, các nhà đầu tư và công ty chứng khoán đã tìm cách hợp thức hóa giao dịch bán khống chứng khoán của họ