Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tôi muốn làm sếp ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

“Tôi muốn làm sếp!” Thật là một điều mong muốn cực kỳ tự nhiên phải không? Sau bao nhiêu năm là một nhân viên chăm chỉ, đạt được những thành tích nổi bật, bạn có quyền nghĩ đến một bước tiến cao hơn, xa hơn: trở thành trưởng phòng, giám đốc bộ phận và thậm chí tổng giám đốc công ty. “Tại sao lại không nhỉ?” Thế nhưng để làm sếp con đường cũng lắm trắc trở chông gai.