Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ THẾ GIỚI ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Xem xét những nét tổng quát về xu hướng phát triển nền kinh tế thế giới từ nay đến năm 2030 (18 năm sau) có thể thấy được những xu thế vận động lớn, tập trung ở một số vấn đề cơ bản dưới đây: Một là, tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới trong khoảng 3 năm tới (2012 đến 2015) có nhiều khả năng sẽ không cao như trước nữa do đã đến độ “chín muồi”, tình trạng thiểu phát ở rất nhiều nước trước khi xẩy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2007 là một biểu hiện cho thấy hàng loạt các sản phẩm cũ đã bão hoà. Các nền kinh tế của Mỹ, của nước Nhật Bản, các nước khối Tây âu, khối Bắc âu và nước Liên bang Nga....chưa thể có được sự tăng trưởng đột biến, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ không cao như những năm trước khi xẩy ra khủng hoảng kinh tế.