Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đề tài: Phân tích thị trường ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Quá trình nghiên cứu và thực hiện Dự án ‘80s để tham dự cuộc thi Khởi Nghiệp cùng Kawai 2009 với chúng tôi - những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn và vất vả. Tuy vậy chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía bạn bè, gia đình và một số doanh nghiệp cũng như các công ty du lịch. Sự đồng tình và giúp đỡ nhiệt tình từ phía họ đã giúp chúng tôi có thêm động lực cố gắng rất nhiều trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án này. Dù dự án ‘80s có nhận được giải thưởng hay không, chúng tôi vẫn sẽ luôn nhớ ơn và đánh giá cao mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Chúng tôi hi vong đề án này sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ trong thời gian tới để có thể thực sự được triển khai trong thực tế.